مطالبي از اعمال ماه رجب

:: مطالبي از اعمال ماه رجب

مطالبي اعمال ماه رجب

مطالبي در رابطه با فضيلت و اعمال ماه رجب

مذهبي:

فضيلت و اعمال ماه رجب

در اعمال ماه هاى سال و فضيلت و اعمال نوروز و نيز اعمال ماه هاى رومى (شمسى) و آن در چند فصل است:

فصل اوّل: در بيان فضيلت و اعمال ماه مبارك رجب

بدان كه اين ماه و ماه شعبان و ماه رمضان در شرافت، كامل و تمامند و روايات بسيارى در فضيلت آنها وارد شده است بلكه از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله روايت شده است كه رجب ماه بزرگ خدا است و ماهى در احترام و فضيلت به آن نمى رسد و در اين ماه جنگ با كافران حرام است! ! و رجب ماه خدا و شعبان ماه من و رمضان ماه امّت من است، كسى كه يك روز از ماه رجب را روزه بدارد، مستحقّ خشنودى بزرگ خدا مى شود و خشم حق از او دور مي گردد و درى از درهاى دوزخ به رويش بسته ميشود.

و از حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام روايت شده است: هركه يك روز از ماه رجب را روزه بدارد بهشت بر او واجب ميشود.

و نيز فرمود: رجب نام نهرى در بهشت كه از شير سپيدتر و از عسل شيرين تر است، هركه يك روز از رجب را روزه بدارد به يقين از آن نهر بياشامد.

و از امام صادق عليه السّلام نقل شده است كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرمود: ماه رجب ماه استغفار امّت من است پس در اين ماه بسيار طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزگار و مهربان است و رجب را «اصبّ» [يعنى فروريزنده تر] مي گويند، زيرا رحمت خدا در اين ماه بر امّت من بسيار ريخته مي شود، پس بسيار بگوييد، استغفر اللّه و اساله التّوبة ابن بابويه به سند معتبر از سالم روايت نموده كه گفت: در اواخر ماه رجب كه چند روزى از آن مانده بود به خدمت امام صادق عليه السّلام رفتم.

چون نظر مبارك آن حضرت بر من افتاد، فرمود: آيا در اين ماه روزه گرفته اى؟ گفتم: نه به خدا اى پسر رسول خدا.

فرمود: آنقدر ثواب از تو فوت شده كه اندازه آن را جز خدا كسى نمي داند، به يقين اين ماهى است كه خدا آن را بر ماه هاى ديگر فضيلت داده و احترام آن را عظيم نموده و گرامى داشتن روزه داران اين ماه را بر خود واجب كرده! ! گفتم: يابن رسول اللّه، اگر در باقيمانده اين ماه روزه بدارم آيا به بخشى از ثواب روزه داران آن نايل ميشودم؟ فرمود: اى سالم هركه يك روز از آخر اين ماه را روزه بدارد، خدا او را از سختى سكرات مرگ و از هراس پس از مرگ و از عذاب قبر ايمن مي كند، و هركه دو روز آخر اين ماه را روزه بدارد، به آسانى از صراط مي گذرد، و هركه سه روز آخر اين ماه را روزه بدارد از وحشت بزرگ روز قيامت، و از سختي ها و هول هاى آن روز ايمن مى شود، و برات آزادى از آتش دوزخ را به او عطا مى كنند.

در هر صورت براى روزه ماه رجب فضيلت بسيار وارد شده و در روايت آمده: اگر كسى قدرت بر روزه ماه رجب را ندارد، هر روز اين تسبيحات را صد بار بخواند، تا ثواب روزه ماه رجب را دريابد:

سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِيلِ سُبْحَانَ مَنْ لا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ

منزّه است خداى بزرگ، منزّه است آن كه تسبيح جز براى او سزاوار نيست، منزّه است خداى عزيزتر و گرامى تر، منزّه است آن كه جامه عزّت در پوشيد كه تنها او براى آن جامه شايسته است.

اعمال روز اول ماه رجب

اعمال روز اوّل ماه رجب: روز شريفى است و در آن چند عمل است: اوّل: روزه گرفتن، روايت شده: حضرت نوح عليه السّلام در اين روز سوار كشتى شد، و به كسانى كه با او بودند امر فرمود روزه بدارند.

و هركه در اين روز روزه بدارد، آتش دوزخ به فاصله يك سال راه از او دور ميشود.

دوّم: غسل كردن.

سوّم: زيارت امام حسين عليه السّلام، شيخ از بشير دهّان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده: هركه روز اوّل رجب حسين بن على عليهما السّلام را زيارت كند بى ترديد خداى عالم او را بيامرزد.

چهارم: خواندن دعاى طولانى و مفصّلى كه سيّد در كتاب «اقبال» نقل كرده.

اعمال مخصوص روزها و شبهاي ماه رجب

شب اولّ: شب شريفى است، و در آن چند عمل وارد است: اوّل: چون هلال ماه را مشاهده كند بگويد:

اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلامَةِ وَ الْإِسْلامِ رَبِّي وَ رَبُّكَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ .

خدايا! شروع اين ماه را بر ما با ايمنى و ايمان و سلامت و اسلام قرار ده، ) اى ماه (پروردگار من و تو خداي عزّتمند و پر شكوه است.

و روايت شده: رسول خدا صلى اللّه عليه و آله هنگاميكه هلال ماه رجب را ميديد ميگفت:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَعِنَّا عَلَى الصِّيَامِ وَ الْقِيَامِ وَ حِفْظِ اللِّسَانِ وَ غَضِّ الْبَصَرِ وَ لا تَجْعَلْ حَظَّنَا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ .

خدايا براى ما در ماه رجب و شعبان بركت قرار ده، و ما را به ماه رمضان برسان، و بر روزه رمضان و بيدارى شب و نگهدارى زبان و فروبستن چشم كمك فرما، و بهره ما را از ماه رمضان، گرسنگى و تشنگى قرار مده.

دوّم: چنان كه بعضى از علما فرموده اند غسل كند.

از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله روايت شده: هركه ماه رجب را بيابد، و در اوّل و وسط و آخر آن غسل كند پس از انجام آن مانند روزى كه از مادر متولد شده بود از گناهان خود بيرون آمده و پاك ميشود.

سوم: حضرت حسين عليه السّلام را زيارت كند.

چهارم: پس از نماز مغرب بيست ركعت نماز به جاى آورد، به اين ترتيب كه در هر هر ركعت پس از سوره «حمد» يك مرتبه سوره «توحيد» را خوانده، و پس از هر دو ركعت سلام دهد، تا خود و اهل و اولاد و مالش محفوظ بماند، و از عذاب قبر ايمنى يابد و از صراط به سرعت برق بدون حسابرسى بگذرد.

پنجم: پس از نماز عشاء دو ركعت نماز به جاى آورد به اين صورت كه در ركعت اوّل پس از سوره «حمد» يك مرتبه سوره «الم نشرح» و سه بار سوره «توحيد» را بخواند و در ركعت دوّم سوره «حمد» و سوره هاى «الم نشرح» و

«قل هو اللّه احد»

و

قل اعوذ برب الفلق

و

قل اعوذ بربّ الناس»

را هركدام يك بار بخواند، و هنگاميكه سلام نماز را داد سى مرتبه بگويد: «لا اله الاّ اللّه» و سى مرتبه صلوات فرستد، تا حق تعالى همانند روزى كه از مادر متولدّ شده، گناهان او را بيامرزد و پاكش نمايد.

ششم: سى ركعت نماز به اين ترتيب كه در هر ركعت پس از سوره «حمد» يك مرتبه سوره

«قل يا ايّها الكافرون»

و سه مرتبه سوره

«قل هو اللّه احد»

را بخواند، هفتم: عملى را كه شيخ در كتاب «مصباح المتهجد» ذكر كرده به جاى آورد.

شيخ در آن كتاب فرموده: عمل شب اوّل رجب: ابو البخترى وهب بن وهب از حضرت صادق عليه السّلام از پدر بزرگوارش عليه السّلام از جدّش عليه السّلام از امير المؤمنين عليه السّلام روايت كرده، كه براى آن حضرت خوشايند بود، كه خود را چهار شب در طول سال از هر كارى فارغ سازد، و آن شبها را به عبادت زنده بدارد و آن چهار شب عبارتند از: شب اوّل رجب، شب نيمه شعبان، شب عيد فطر و شب عيد قربان.

از حضرت جوا عليه السّلام روايت شده كه مستحبّ است هركسى اين دعا را در شب اوّل رجب بعد از نماز عشاء آخر بخواند:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ مَلِكٌ وَ أَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ مُقْتَدِرٌ وَ أَنَّكَ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي لِيُنْجِحَ [لِي ] بِكَ طَلِبَتِي اللَّهُمَّ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أَنْجِحْ طَلِبَتِي

خدايا! از تو درخواست ميكنم به حق اينكه تو فرمانروايى و بر هر كارى توانايى، و هر كارى كه بخواهي ميشود، خدايا! من به تو رو ميكنم به وسيله پيامبرت محمّد، پيامبر رحمت، درود خدا بر او و خاندانش اى محمّد اى فرستاده خدا، من براى توجه به خداى پروردگارت و پروردگارم، به تو روى ميآورم، تا خدا به سبب تو حاجتم را برآورد خداى به حق محمّد و پيشوايان از اهل بينش – كه درود خدا بر او و بر آنان – حاجتم را برآورد

سپس حاجتت را از خدا بخواه.

على بن حديد روايت كرده كه حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام پس از فراغت از نماز شب در حال سجده چنين ميگفت:

لَكَ الْمَحْمَدَةُ إِنْ أَطَعْتُكَ وَ لَكَ الْحُجَّةُ إِنْ عَصَيْتُكَ لا صُنْعَ لِي وَ لا لِغَيْرِي فِي إِحْسَانٍ إِلا بِكَ يَا كَائِنُ [كَائِنا] قَبْلَ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ يَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْ ءٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَدِيلَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ مِنْ شَرِّ الْمَرْجِعِ فِي الْقُبُورِ وَ مِنَ النَّدَامَةِ يَوْمَ الْآزِفَةِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ عَيْشِي عِيشَةً نَقِيَّةً وَ مِيتَتِي مِيتَةً سَوِيَّةً وَ مُنْقَلَبِي مُنْقَلَبا كَرِيما غَيْرَ مُخْزٍ وَ لا فَاضِحٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الْأَئِمَّةِ يَنَابِيعِ الْحِكْمَةِ ،

شكر و سپاس تنها از آن توست اگر از تو اطاعت كردم و حجّت و برهان تنها از آن توست اگر تو را معصيت كردم، در نيكى كردن نه كارى از من ساخته است و نه از غير من جز به عنايت تو، اى هستى پيش از هرچيز، اى هستى بخش هر چيز، تو بر هر كارى توانايي خدايا! از انحراف و ناباورى به هنگام مرگ، و از گزند بازگشت در گورها، و از پشيمانى در روز قيامت به تو پناه مى آورم، از تو مى خواهم بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى، و قرار دهى زندگى ام را زندگى پاكى، و مرگم را مرگى معتدل، و بازگشتگاهم را بازگشتگاهى كريمانه كه در آن خوارى و رسوايى نباشد.

خدايا! بر محمّد و خاندانش درود فرست، آن امامانى كه چشمه هاى حكمت،

وَ أُولِي النِّعْمَةِ وَ مَعَادِنِ الْعِصْمَةِ وَ اعْصِمْنِي بِهِمْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ لا تَأْخُذْنِي عَلَى غِرَّةٍ وَ لا عَلَى غَفْلَةٍ وَ لا تَجْعَلْ عَوَاقِبَ أَعْمَالِي حَسْرَةً وَ ارْضَ عَنِّي فَإِنَّ مَغْفِرَتَكَ لِلظَّالِمِينَ وَ أَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا لا يَضُرُّكَ وَ أَعْطِنِي مَا لا يَنْقُصُكَ فَإِنَّكَ الْوَسِيعُ رَحْمَتُهُ الْبَدِيعُ حِكْمَتُهُ وَ أَعْطِنِي السَّعَةَ وَ الدَّعَةَ وَ الْأَمْنَ وَ الصِّحَّةَ وَ الْبُخُوعَ وَ الْقُنُوعَ وَ الشُّكْرَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ التَّقْوَى وَ الصَّبْرَ وَ الصِّدْقَ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ وَ الْيُسْرَ وَ الشُّكْرَ وَ اعْمُمْ بِذَلِكَ يَا رَبِّ أَهْلِي وَ وَلَدِي وَ إِخْوَانِي فِيكَ وَ مَنْ أَحْبَبْتُ وَ أَحَبَّنِي وَ وَلَدْتُ وَ وَلَدَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

و صاحبان نعمت، و ريشه هاى عصمت اند، و مرا به وسيله آنان از هر بدى نگهدار، و در حالت غرور و غفلت مگير، و سرانجام كارهايم را حسرت و اندوه قرار مده، و از من راضى شو، زيرا همانا آمرزشت براى ستمگاران است و من از ستمكارانم، خدايا! بر من بيامرز آنچه را به تو زيان نميرساند، و به من عطا كن آنچه را كه كاستيات ندهد، همانا رحمتت گسترده و حكمتت نوين است.

خدايا! و به من مرحمت فرما: گشايش، راحتى، امنيت، سلامت، فروتنى، قناعت، سپاسگذارى، تندرستى كامل، پرواپيشگى، شكيبائى، راستى بر تو و دوستانت، آسانى، شكر، و همه اينها را پروردگارا به خانوده و فرزند و برادان دينى ام و هركه را دوست دارم و دوستم دارد، و هركه فرزندم باشد و فرزندش باشم از مسلمانان و مؤمنان عموميت ده، اى پروردگار جهانيان.

ابن اشيم گفته: وقت خواندن اين دعا پس از هشت ركعت نماز شب و پيش از نماز وتر است، پس از آن سه ركعت وتر را به جاى ميآورى چون سلام دادى، در حالتى كه نشسته اى بگو:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لا تَنْفَدُ خَزَائِنُهُ وَ لا يَخَافُ آمِنُهُ رَبِّ إِنِ ارْتَكَبْتُ الْمَعَاصِيَ فَذَلِكَ ثِقَةٌ [ثِقَةً] مِنِّي بِكَرَمِكَ إِنَّكَ تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِكَ وَ تَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ تَغْفِرُ الزَّلَلَ وَ إِنَّكَ [فَإِنَّكَ ] مُجِيبٌ لِدَاعِيكَ وَ مِنْهُ قَرِيبٌ وَ أَنَا تَائِبٌ إِلَيْكَ مِنَ الْخَطَايَا وَ رَاغِبٌ إِلَيْكَ فِي تَوْفِيرِ حَظِّي مِنَ الْعَطَايَا يَا خَالِقَ الْبَرَايَا يَا مُنْقِذِي مِنْ كُلِّ شَدِيدَةٍ [شِدَّةٍ] يَا مُجِيرِي مِنْ كُلِّ مَحْذُورٍ وَفِّرْ عَلَيَّ السُّرُورَ وَ اكْفِنِي شَرَّ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ [فَإِنَّكَ ] فَأَنْتَ اللَّهُ عَلَى نَعْمَائِكَ وَ جَزِيلِ عَطَائِكَ مَشْكُورٌ وَ لِكُلِّ خَيْرٍ مَذْخُورٌ .

سپاس خداى را كه خزانه هايش پايان نمى پذيرد، و آن كه را امان دهد هرگز نمى ترسد، پرودگارا اگر مرتكب گناهانى شدم در اثر اطمينانم به كرم تو بود، همانا توبه بندگان را مى پذيرى، و از بديهايشان درمي گذرى، و لغزش ها را ميآمرزى، همانا تو خواننده ات را اجابت مى نمايانى، و به او نزديكى، و من از خطاها تنها به جانب تو باز ميگردم، و در كامل كردن بهره ام از عطاها تنها به سوى تو رغبت دارم، اى آفريننده آفريدگان، اى نجات بخش من از هر سختى، اى پناه من از هرچه كه هراسناك گردم خوشحالى ام را فراوان كن، و مرا از بدفرجامى در كارها كفايت فرما، تويى خدايى كه بر نعمت ها و عطاهاي فراوانت سپاس شده، و براى هر خيرى ذخيره بندگانى.

و آگاه باش علما براى هر شب اين ماه نماز مخصوصى ذكر كرده اند، كه مقام را گنجايش نقل آن نيست.

اعمال مشترکه ماه رجب

و آن بر دو بخش است: بخش اوّل: اعمال مشترك آن است كه به متعلق به همه ماه است و اختصاص به روز معيّنى ندارد، و آن چند عمل است: اوّل: در تمام روزهاى ماه رجب اين دعا را بخواند كه روايت شده: حضرت زين العابدين عليه السّلام در آغاز رجب در حجر اسماعيل خواند:

يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ وَ يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنْكَ سَمْعٌ حَاضِرٌ وَ جَوَابٌ عَتِيدٌ اللَّهُمَّ وَ مَوَاعِيدُكَ الصَّادِقَةُ وَ أَيَادِيكَ الْفَاضِلَةُ وَ رَحْمَتُكَ الْوَاسِعَةُ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْضِيَ حَوَائِجِي لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ

اى كه مالك حاجات خواهندگانى، و از باطن لب فروبستگان خبر دارى، از سوى تو براى هر خواهشى، گوشى شنوا، و پاسخى آماده است، خدايا به حق وعده هاى صادقانه است و نعمت هاى فراوانت، رحمت گسترده ات، از تو مي خواهم كه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى، و حاجات دنيا و آخرتم را برآورى، چه همانا تو بر هر كارى توانايى.

ساير اعمال ماه رجب

هشتم: سيّد ابن طاووس از محمّد بن ذكران كه معروف به سجّاد است چه آنقدر سجده كرد و در حال سجده گريست كه نابينا شد روايت كرده كه گفت: به امام صادق عليه السّلام عرض كردم فدايت شود اين ماه ماه رجب است مرا در اين ماه دعايى تعليم كن كه حق تعالى مرا به آن سود بخشد، حضرت فرمود: بنويس «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم» و در هر روز از رجب در صبح و شام پس از نمازهاى روزوشب بگو:

يَا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ [مِنْ ] كُلِّ شَرٍّ يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّناً مِنْهُ وَ رَحْمَةً أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ جَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ وَ اصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَ [جَمِيعَ ] شَرِّ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا كَرِيمُ .

اى آن كه هر خيرى را از او اميد دارم، و از خشمش در هر شرّى ايمنى جويم، اى آن كه در برابر عبادت اندك مزد بسيار عطا ميكند، اى آن كه به هركه از او بخواهد مي بخشد، اى آن كه به هركه از او نخواهد و او را نشناسد نيز مي بخشد، عطايش از روى مهربانى و رحمت است، با درخواستم از تو همه خير دنيا و خير آخرت را به من عنايت كن، و با درخواستم از تو همه شره دنيا و شره آخرت را بازگردان، زيرا آنچه را تو عطا كردى كاستى ندارد، و از احسانت بر من بيفزاى اى كريم.

راوى گفت: حضرت محاسن (موهاى صورت) شريف خود را در پنجه چپ گرفت و اين دعا را با حالت درماندگى و زارى همراه حركت دادن انگشت اشاره دست راست خواند، و پس از اين گفت:

يَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْجُودِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ حَرِّمْ شَيْبَتِي عَلَى النَّارِ

اى داراى بزرگى و بزرگوارى، اى داراى بخشش و جود، اى داراى عطا و كرم، محاسنم را بر آتش دوزخ حرام كن.

نهم: از پيامبر روايت شده: هركه در ما رجب صد مرتبه بگويد:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ

آمرزش مي خواهم از خدايى كه معبودى جز او نيست، اوست يگانه، برايش شريكى نمي باشد، و به سوى او باز مى گردم.

و آن را با صدقه به انجام رساند، حق تعالى پايان كارش را ختم به رحمت و آمرزش كند، و هركه چهارصد مرتبه بگويد: ثواب شهادت صد شهيد را براى او بنويسد.

دهم: و نيز از آن حضرت روايت شده: هركه در ماه رجب هزار مرتبه بگويد:

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

معبودى جز خدا نيست،

خداى عزّتمند پرشكوه صد هزار كار نيك براى او ثبت كند، و برايش صد شهر در بهشت بنا كند.

يازدهم: روايت شده، هركه در ماه رجب به هنگام صبح، هفتاد مرتبه، و در زمان پسين (شامگاه) هم هفتاد مرتبه بگويد:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ

از خدا آمرزش مي طلبم و به او باز مي گردم

و چون به پايان رساند، دستها را بلند كند و بگويد:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ

خدايا مرا بيامرز و توبه ام را بپذير

پس اگر در ماه رجب از دنيا برود، خدا از او خشنود باشد و به بركت ماه رجب، آتش دوزخ با او تماس نگيرد.

دوازدهم: در همه اين ماه هزار مرتبه بگويد:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَ الْآثَامِ

از خداى داراى بزرگى و بزرگوارى، از همه گناهان و گنهكاريها، آمرزش مي جويم.

تا خداى مهربان او را بيامرزد.

سيزدهم: سيّد ابن طاووس در كتاب «اقبال» از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله براى خواندن سوره

«قل هو اللّه احد»

در ماه رجب ده هزار مرتبه، يا هزار مرتبه، يا صد مرتبه فضيلت بسيار نقل كرده، و نيز روايت كرده: هركه در روز جمعه ماه رجب صد مرتبه سوره توحيد را بخواند، در قيامت برايش نورى پديد مي آيد كه او را به بهشت راهنمايى كند.

چهاردهم: سيّد روايت كرده: هركه در ماه رجب يك روز روزه بدارد، و چهار ركعت نماز بگذارد و به اين ترتيب كه در ركعت اوّل صد مرتبه «آية الكرسى» بخواند و در ركعت دوّم دويست مرتبه سوره توحيد، نمي ميرد تا مقامش را خود در بهشت ببيند، يا ديگرى براى او ببيند.

پانزدهم: و نيز سيّد از پيامبر روايت كرده: هركه در روز جمعه ماه رجب بين نماز ظهر و عصر چهار ركعت نماز بخواند به اين صورت كه در هر ركعت يكبار سوره «حمد» و هفت بار «آية الكرسى» و پنج مرتبه «سوره توحيد» سپس ده بار بگويد:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ

آمرزش مي خواهم از خدايى كه معبودى جز او نيست و از او درخواست توبه دارم.

حق تعالى براى او از روزى كه اين نماز را خوانده تا روزى كه از دنيا برود براى هر روز هزار كار نيك بنويسد، و در عوض هر آيه اى كه خوانده است شهرى در بهشت از ياقوت سرخ، و به جاى هر حرف قصرى در بهشت از گوهر سپيد عطا كند، و براى او زنان زيبا روى بهشتى را به همسرى او درآورد و از او خشنود گردد بي آنكه برايش خشمى به دنبال داشته باشد، و در زمره عبادت كنندگان به شمار آيد، و سرانجام او را به سعادت و آمرزش پايان دهد .

تا آخر حديث.

شانزدهم: سه روز اين ماه را كه پنجشنبه و جمعه و شنبه باشد روزه بدارد، زيرا روايت شده: هركه در يكى از ماههاى حرام اين سه روز را روزه بدارد، حق تعالى براى او ثواب نهصد سال عبادت را مي نويسد.

هفدهم: در تمام ماه رجب شصت ركعت نماز بخواند در هر شب دو ركعت به اين ترتيب كه در هر ركعت يك مرتبه سوره «حمد» و سه مرتبه

«قل يا ايّها الكافرون»

و يك مرتبه سوره توحيد بخواند، و چون سلام دهد دستها را بلند كرده و بگويد:

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ آلِهِ.

معبودى جز خدا نيست، يگانه و بي شريك است، فرمانروايى و سپاس مخصوص اوست زنده ميكند و مي ميراند و او زنده اى است كه هرگز نمي ميرد، خيز تنها به دست اوست، و او بر هر كارى توانا است، و بازگشت همه به سوى اوست، و جنبش و نيرويى نيست جز به عنايت او، خداى برتر و بزرگ، خدايا! بر محمّد پيامبر درس ناخوانده و خاندانش درود فرست.

سپس دستها را به صورت خويش بمالد، از پيامبر روايت شده، هركه اين عمل را بجا آورد، خدا دعايش اجابت كند، و پاداش شصت حج و شصت عمره را به او عطا فرمايد.

هجدهم: از پيامبر صلى اللّه عليه و آله روايت شده: هركه در يك شب از ماه رجب، در دو ركعت نماز صد مرتبه سوره توحيد بخواند مانند كسي است كه ر راه خدا صد سال روزه گرفته و حق تعالى براى اين عمل صد قصر در بهشت به او مرحمت فرمايد، هر قصرى در جوار پيامبرى از پيامبران عليهم السّلام.

نوزدهم: و نيز از آن حضرت روايت شده: هركه در يك شب از شبهاى رجب ده ركعت نماز بجاى آورد به اين ترتيب كه در هر ركعت سوره «حمد» و يك بار

«قل يا ايّها الكافرون»

و سه بار سوره توحيد را بخواند حق تعالى هر گناهى كه پيش از آن مرتكب شده بيامرزد.

تا آخر حديث.

بيستم: علاّمه مجلسى در كتاب «زاد المعاد» فرموده: از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام روايت شده: حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله فرمود: هركه در هر شب و هر روز ماههاى رجب، شعبان و رمضان، هر يك از «حمد» و «اية الكرسى» و

«قل يا ايّها الكافرون»و«قل هو اللّه احد»و«قل اعوذ بربّ الفلق»و«قل اعوذ بربّ النّاس»را سه مرتبه قرائت كند و سه مرتبه بگويد:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

منزّه است خدا و سپاس خداى را و معبودى جز خدا نيست و خدا بزرگ تر از هرچيز است و جنبش و نيرويى جز به خدا نيست، خداى برتر و بزرگ

و سه مرتبه بگويد:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

خدايا درود فرست بر محمّد و خاندانش

و سه مرتبه:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

بار خدايا مردان و زنان مؤمن را ببخش و بيامرز

و چهار صد مرتبه :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ

از خدا آمرزش مي جويم و به سوى او ميپويم

خداى تعالى گناهانش را بيامرزد، هرچند به عدد قطره هاى باران و برگ درختان و كف روى آب درياها باشد، تا آخر حديث.

و نيز علاّمه مجلسى فرموده كه در هر شب از شبهاى اين ماه هزار مرتبه گفتن «لا اله الاّ اللّه» (معبودى جز خدا نيست) وارد شده.

منبع: مفاتيح الجنان ترجمه استاد حسين انصاريان

منبع : پايگاه عرفان

اعمال ماه رجب


اس ام اس عاشقانه منبع : اس ام اس عاشقانهمطالبي از اعمال ماه رجب
برچسب ها : مرتبه ,هركه ,روايت ,عليه ,ركعت ,روزه ,عليه السّلام ,مرتبه سوره ,ركعت نماز ,مرتبه بگويد ,روزه بدارد، ,عليه السّلام روايت ,بگويد أَسْتَغْفِرُ اللّ

سالاد الويه خوشمزه

:: سالاد الويه خوشمزه

 

آموزش و طرز تهيه سالاد الويه خوشمزه | آموزش آشپزي

آموزش و طرز تهيه سالاد الويه خوشمزه

آشپزي

مواد لازم

سيب زميني                             4 عدد متوسط
تخم مرغ                                   2 عدد
مرغ                                         1 سينه
خيار شور                                 250 عدد
سس مايونز                              به مقدار لازم
روغن زيتون                               1 قاشق غذاخوري

طرز تهيه

سيب زميني را مي پزيم و تخم مرغ ها را آبپز مي کنيم و همين طور مرغ را مي پزيم بعد از اينکه مواد پخته شدند کمي صبر مي کنيم تا مواد مقداري سرد شوند و به همراه خيار شور تمامي مواد را چرخ مي کنيم و مواد چرخ شده را به همراه سس مايونز با هم ترکيب مي کنيم و مي توانيد روي آن يک قاشق روغن زيتون بريزيد بهتر است حدود 20  دقيقه الويه را داخل يخچال قرار دهيد و بعد الويه را صرف کنيد.

آموزش و طرز تهيه سالاد الويه خوشمزه و با دستور پخت ساده
نکات پاياني

• مي توانيد از مقداري ذرت و نخود فرنگي پخته شده نيز استفاده کنيد.
• از هويج نيز مي توانيد استفاده کنيد.
• مي توانيد مواد را بسيار ريز خرد کنيد و يا اينکه آنها را رنده کنيد.
• براي تزيين الويه مي توانيد از گوجه,خيار شور,ذرت و … استفاده کنيد.
• در صورت داشتن سوال مي توانيد در قسمت نظرات سوال خود را مطرح نماييد.
• اميدوار هستيم که اين غذا مورد علاقه شما قرار بگيرد.

الويه


اس ام اس عاشقانه منبع : اس ام اس عاشقانهسالاد الويه خوشمزه
برچسب ها : کنيد ,مواد ,توانيد ,الويه ,کنيم ,استفاده ,استفاده کنيد ,الويه خوشمزه ,سالاد الويه ,سالاد الويه خوشمزه

اس ام اس و جملات عاشقانه

:: اس ام اس و جملات عاشقانه

اس ام اس و جملات عاشقانه احساسی و زیبا

اس ام اس و جملات عاشقانه احساسی و زیبا

بیـشتر مواقع پشت جمله ی عیبی نداره و مهم نیست
یه دل شـکسته وجود داره

اس ام اس عاشقانه

مــی توان پر کرد فاصله هایی بلـند را با یک پیام ساده و کوتاه
کـــافیست بنویسی
دوسـتت دارم

اس ام اس عاشقانه

دوسـتت دارم این تعارف نیست زندگی من است

اس ام اس عاشقانه

امـروز نبودی اما خیلی چیزها بود
مـــن بودم
بـــــــاران بود
چـــــــــتـــر بود
بغـــــــــــــــض بود
هـمراه همیشگی ام هم بود
جای خالیـت را می گویم

اس ام اس عاشقانه

تـوی این دنیای دیوونه یه دیوونـه دیوونه وار دیوونته دیوونه

اس ام اس عاشقانه

ایــــــن اشـکـــهــــا از قلبیست که شبیــــــه دخترکـــــی لجبـــــــاز
فقـطـــ تــــو را می خواهـــد و از بـــــازی با خاطرات خسته شـــــــده

اس ام اس عاشقانه

هــوای قلبم بارانیست
ولـی رد پایت بر آن با هیـچ بـارانی پاک نخواهد شد

اس ام اس عاشقانه

کـاش می شد نوشت
تـمام حرف هایی را که بغض شدند
ولـی بر گونه جاری نشدند
کـاش می شد

اس ام اس عاشقانه

کـاش تو چایی بودی و من قند من خودمو فدات می کردم
تــا تو تلخی زندگی رو احساس نکنی

 

اس ام اس عاشقانه احساسی


اس ام اس عاشقانه منبع : اس ام اس عاشقانهاس ام اس و جملات عاشقانه
برچسب ها : عاشقانه ,کـاش ,دیوونه ,عاشقانه کـاش ,دوسـتت دارم ,جملات عاشقانه

آموزش سالاد ماکارونی

:: آموزش سالاد ماکارونی

آموزش و طرز تهيه سالاد ماکاروني

 

(طرز تهيه سالاد رژيمي )

آموزش و طرز تهيه سالاد ماکاروني

(طرز تهيه سالاد رژيمي )

مواد اوليه :

ماكاروني (فرم دار)                              1 ليوان
سيب زميني                                     2 عدد
تخم مرغ                                           3 عدد
خيار شور                                         6 عدد
هويج                                               3 عدد
نخودفرنگي                                       1 ليوان
شويد (خشك)                                  1 قاشق چايخوري
ژامبون                                             300 گرم
سس مايونز                                     به ميزان لازم
آبليمو                                             به ميزان لازم
نمك                                               به ميزان لازم
فلفل                                              به ميزان لازم
كره                                                به ميزان لازم
شكر                                              به ميزان لازم
اين سالاد با اين مواد اوليه براي 4 نفر مناسب مي باشد

طرز تهيه: سالاد ماکاروني ساده

ابتدا سيب زميني ها را پوست كنده و به شكل مربعي درشت خرد كنيد و بعد با مقداري كره،نمك و آب بپزيد طوري كه خيلي له نشوند ولي آب ظرف كاملا به خورد آنها برود. هويج را پوست كنده و نگيني ريز خرد كنيد و با مقداري آب و شكر بپزيد به طوري كه مثل سيب زميني پخته شود.نخودفرنگي را هم با مقداري آب و نمك و كره بپزيد.تخم مرغ ها را نيز آبپز كرده و سفيده آنها را نگيني خرد كنيد. ماكاروني را با مقداري آب و نمك به مرحله آبكشي برسانيد اما اجازه دهيد از حد معمول كمي نرم تر شوند و بعد آنها را آبكشي كرده و با آب سرد بشوييد.
ژامبون و خيارشور را به صورت نگيني خرد كنيد.ظرفي مناسب انتخاب كرده و داخل آن مقداري سس مايونز و آبليمو ونمك و فلفل بريزيد و با هم مخلوط كنيد.سيب زميني،نخودفرنگي،ژامبون،هويج،سفيده تخم مرغ و خيارشور را داخل ظرف ريخته و با سس مخلوط كنيد.حال ماكاروني را به مواد افزوده و دوراني هم بزنيد تا مواد له نشوند.در انتها زرده تخم مرغ را روي سالاد رنده زده و نمك و فلفل آن را اندازه كنيد.

نكات:

1)در صورت تمايل مقداري مرغ پخته و ريش شده هم به مواد اضافه كنيد.
2)سالاد را حداقل يك ساعت داخل يخچال قرار دهيد تا سرد شود.
3)ميتوانيد از ساير مواد دلخواه همچون قارچ يا فلفل دلمه اي سرخ شده هم داخل سالاد استفاده كنيد.

طرز تهيه سالاد رژيمي

اس ام اس عاشقانه منبع : اس ام اس عاشقانهآموزش سالاد ماکارونی
برچسب ها : سالاد ,كنيد ,مقداري ,ميزان ,لازم ,مواد ,ميزان لازم ,تهيه سالاد ,مخلوط كنيد ,پوست كنده ,مواد اوليه ,تهيه سالاد رژيمي ,تهيه سالاد ماکاروني

طرز تهيه برنج مخلوط با سبزيجات

:: طرز تهيه برنج مخلوط با سبزيجات

آموزش و طرز تهيه برنج مخلوط با سبزيجات


آشپزي

آموزش و طرز تهيه برنج مخلوط با سبزيجات

مواد لازم

ذرت                                                 يك پيمانه
نخودفرنگي                                        يك پيمانه
هويج خردشده                                   يك پيمانه
فيله مرغ خردشده                               10 عدد
پياز                                                  يك عدد
عصاره مرغ                                        دو عدد
نمك                                                 به ميزان لازم
فلفل                                                به ميزان لازم
برنج                                                 سه پيمانه
زعفران                                             به ميزان لازم
روغن و كره                                        به ميزان لازم

طرز تهيه

ذرت پخته‌شده را به همراه نخودفرنگي پخته و هويج، در تابه ريخته و با كره تفت مي‌دهيم. در تابه ديگر فيله مرغ را به همراه پيازي كه به صورت درشت خردشده، نمك و فلفل مي‌گذاريم كمي تفت بخورد. بعد از اين‌كه احساس كرديم فيله‌ها پخته شد (چون فيله مرغ زود پخته مي‌شود) پيازها را از داخل مرغ برداشته و به سبزي‌هاي بالا اضافه مي‌كنيم به جاي نمک مي‌توانيم به آن عصاره مرغ اضافه ‌كنيم چون عصاره‌ها كاملا شور مي‌باشند. سپس برنج خيس شده را آبكش كرده در قابلمه‌اي مواد را همراه با برنج لايه به لايه مي‌ريزيم (يك لايه برنج، زعفران و بعد مواد پخته شده) و آن را دم مي‌كنيم.

آموزش آشپزي


اس ام اس عاشقانه منبع : اس ام اس عاشقانهطرز تهيه برنج مخلوط با سبزيجات
برچسب ها : لازم ,ميزان ,پخته ,پيمانه ,برنج ,لايه ,ميزان لازم ,برنج مخلوط ,تهيه برنج

قيمه

:: قيمه

طرز تهيه و نحوه درست کردن خورش قيمه

طرز تهيه و نحوه درست کردن خورش قيمه

آشپزي

مواد لازم

گوشت مغز ران گوسفند يا گوساله بدون استخوان                        750گرم
لپه                                                                                       1 استکان(100گرم)
پياز سرخ کرده                                                                        3تا 4 قاشق سوپخوري
ليمو عماني                                                                           4تا 5 عدد
رب گوجه فرنگي                                                                     دو قاشق سوپخوري
سيب زميني پشندي                                                             750 گرم
روغن براي سرخ کردن سيب زميني                                           به قدر کافي
نمک و فلفل                                                                          به قدر کافي
ادويه                                                                                    1 قاشق مرباخوري
زعفران سائيده                                                                      1 قاشق چايخوري

طرز تهيه

گوشت را به تکه هاي کوچک خرد مي کنيم , سپس لپه رابه دقت تميز مي نمائيم و مي شوئيم . پياز سرخ کرده را با دو قاشق روغن و لپه در ظرف مي ريزيم و ظرف را روي شعله مي گذاريم تا لپه با پياز کمي سرخ شود. اين عمل از له شدن لپه بعد از ريختن جلوگيري مي کند.
در مرحله بعدي گوشت را مي شوئيم و داخل پياز و لپه مي ريزيم و در ظرف را مي گذاريم و حرارت را ملايم مي کنيم تا آب گوشت کشيده شود. سپس دو ليوان آب داخل گوشت مي ريزيم و ليمو عماني را مي شوئيم و به گوشت اضافه مي کنيم و مي گذاريم گوشت آهسته بجوشد و بپزد کمي نمک و ادويه و رب گوجه فرنگي و زعفران را به گوشت مي زنيم و مي گذاريم خورش جا بيافتد .
سيب زميني را بصورت خلال نازک يا چهارگوش چهارگوش خرد مي کنيم و آنرا مي شوئيم و کمي نمک مي زنيم و در روغن فراوان و داغ سرخ مي کنيم.
مي توان سيب زميني را با خورش يکي دو جوش بدهيم و يا خورش را در ظرف بکشيم سيب زميني را روي آن بريزيم.
در طبخ قيمه اگر تيره گي رنگ خورش براي شما مهم نمي باشد مي توانيد از دارچين هم به عنوان چاشني استفاده نماييد.
براي تنظيم مزه قيمه مي توانيد از گرد ليمو استفاده نماييدکه طعم بي نظيري به خورش قيمه مي بخشد.

قيمه


اس ام اس عاشقانه منبع : اس ام اس عاشقانهقيمه
برچسب ها : گوشت ,خورش ,کنيم ,قاشق ,قيمه ,شوئيم ,گوجه فرنگي ,ليمو عماني ,قاشق سوپخوري ,خورش قيمه

ژله تزريقي

:: ژله تزريقي

آموزش تصويري ژله تزريقي و مدل هايي از آن

آموزش تصويري ژله تزريقي و مدل هايي از آن

آشپزي:در بحث آموزش آشپزي بخش هاي مختلفي وجود دارد که مي توان از آنها حتي براي زيباتر شدن آشپزي نيز استفاده کرد ژله را به مدل هاي مختلف مي توان درست کرد.

مواد لازم

ژله آلوئه ورا                                      تعدادش بستگي به حجم ظرف داره ولي حداقل 2 تا رو ميخواد
خامه صبحانه                                   1 عدد
سرنگ                                           به تعداد رنگهايي که ميخواهيد استفاده کنيد
سرنگ                                           دو ميل براي پرچمها و 5 ميل يا بيشتر براي گلبرگها
رنگ غذاي مجاز                               به رنگ گلبرگهاي انتخابي
ژله                                                به رنگهاي مختلف براي لايه  زيرين ژله
بستني                                         يک ليوان

طرز تهيه

طبق گنجايش ظرفي که داريم دو تا ژله آلوئه ورا رو با دوليوان آب جوش مخلوط ميکنيم و مي گذاريم چند ثانيه توي ماکروفر بچرخه تا کاملا ژله صاف و شفاف بشه اگر ماکروفر در دسترس نداريد ميتوانيد همين کار را با بخار اب جوش هم انجام دهيد و ظرف خود را روي بخار اب بگذاريد

بعد يک ليوان آب سرد بهش اضافه ميکنيم و دوباره هم ميزنيم  و توي ظرف شيشه اي ميريزيم…ظرف رو خيلي کم با روغن چرب کنيد.

ظرفمون حتما بايد شيشه اي باشه تا بتونيد اونور کار رو ملاحظه کنيد

ميتونيد از ظرفهاي يکبار مصرف شفاف هم استفاده کرد

ژله رو به مدت 4-5 ساعت بذاريد توي يخچال بمونه تا خوب ببنده…بيشتر از اين زمان نذاريد چون خيلي سفت ميشه و نميشه خوب توش تزريق انجام داد

مرحله بعد چند تا ظرف بذاريد جلوتون.تو هر کدومش حدود 2 قاشق مرباخوري خامه بريزيد و رنگ مورد نظر رو کم کم توش قاطي کنيد تا به رنگ دلخواه برسيد

البته ميزان هر رنگ بستگي به طرحي داره که ميزنيد .
براي پرچم زدن گلها :بايد دستمون رو عمود بگيريم و خيلي آروم پيستون سرنگ رو فشار بديم که يه خط صاف بکشه برامون سوزنو درمياريم و دوباره نزديک همون اولي يه خط عمود ميذاريم. به همين ترتيب ادامه ميديم شايد 10 يا 15 بار البته تعدادش سليقه اي است.

ممکنه يه کم سطح کار کثيف بشه که با دستمال کاغذي پاک ميکنيم

که کارمون تميزتر دربياد و زير ژله پر از رنگهاي پخش شده نباشه.

آموزش تصويري ژله تزريقي

آموزش ژله

آموزش تصويري ژله تزريقي و مدل هايي از ژله تزريقي

براي گلبرگها : گلبرگها رو از مرکز شروع ميکنيم به صورت مايل(نه عمودي و نه افقي) طوري شکاف ميديم که شکل گلبرگ يا برگ دربياد، و چند رديف گلبرگ درست مي‌کنيم و رنگ رو همزمان تزريق ميکنيم. رديف بعدي بين دو تا گلبرگي که زديم يه گلبرگ ميزنيم به همين ترتيب شيب رو کم ميکنيم تا جايي که نزديک به سطح ژله است.هر چي گل پرتر باشه قشنگتر ميشه.

تا جايي که جا دارد گلبرگ ها را نزديک هم قرار ميديم و ظرف را برميگردانيم و جاي گلبرگها را نگاه ميکنيم هر کجا که لازم بود گلبرگي را ايجاد ميکنيم. از اين نترسيد که سطح ژله پاره بشه چون وقتي ژله رو برگردونيد اصلا مشخص نيست.

براي گل رز سعي کنين گلبرگهاي رديف اول رو(غنچه وسط گل) همشو از مرکز ژله بزنين. رديف دوم رو کمي از مرکز فاصله بدين اما نه اونقدري که اين فاصله معلوم بشه در حين کار ميتونين ظرفو برگردونين و ببينين که درست طرح ميزنين يا نه و فضاهاي خالي رو پر کنين.

آموزش ژله تزريقي

آموزش ژله تزريقي

طرز تهيه ژله تزريقي

براي تزريق برگ: سرنگ رو با خامه سبز پر ميکنيم و مثل نقاشي کردن نوک سوزن رو شکل تيزياي برگ توي ژله مي کشيم و در همون حال سرنگ رو فشار مي دهيم تا از سوزن خامه بياد بيرون. هر جا هم از رنگ خالي مي موند باز سرنگ رو مي بريم و مي کشيم.

آموزش ژله تزريقي

در آخر يه ژله مات درست ميکنيم و بعد از بستن گل و بلبل و همه چي يک لايه مي ريزيم تا وقتي ژله رو برمي گردونيم گلکاري مون خوب نمايان باشه يه جورايي بک گراند حساب ميشه و گل ها رو برجسته تر نشون ميده.

براي ژله مات حتماً بايد رنگ گل رو در نظر گرفت که باهاش متضاد باشه تا خودشو نشون بده. مثلاً گلي که قرمزه اگه ژله مات قرمز استفاده کنين مسلماً جلوه نداره! ترجيحاً ژله مات سفيد استفاده کنين که همه رنگها رو بخوبي نشون بده.

من از ژله بستني استفاده ميکنم که ژله آلوئه ورا رو با يه ليوان آب گرم و يه ليوان بستني وانيلي سفيد درست ميکنيم البته وقتي ژله خنک شد بستني رو اضافه ميکنيم وگرنه دو رنگ ميشه .

وقتي ژله مات رو ريختيم يه ساعتي ميذاريم تو يخچال بمونه بعد بيرون مياريم کناره هاي ظرف رو با چاقو آزاد ميکنيم و ظرف رو چند ثانيه درون آب جوش قرار ميديم. بعد هم برميگردونيم تو بشقاب.

بالاخره تموم شد سخته  ولي درست کردنش خيلي لذت داره . واقعا وقتي کارت تموم ميشه احساس ميکني يه تابلو کشيدي .

مدلهايي از ژله تزريقي

مدل هاي ژله تزريقي

آموزش تصويري ژله تزريقي و مدل هايي از آن

مدل ژله تزريقي

ژله تزريقي

 

منبع: ashkhoone.com


اس ام اس عاشقانه منبع : اس ام اس عاشقانهژله تزريقي
برچسب ها : ميکنيم ,استفاده ,درست ,تزريقي ,سرنگ ,وقتي ,قرار ميديم ,درست ميکنيم ,استفاده کنين ,همين ترتيب ,يخچال بمونه

تزيين سالاد الويه

:: تزيين سالاد الويه

تزيين هاي زيبا و مختلفي از سالاد الويه مناسب مهماني

تزيين سالاد الويه

آشپزي

تزيين هاي زيبا و مختلفي از سالاد الويه مناسب مهماني

تزيين هاي زيبا و مختلفي از سالاد الويه مناسب مهماني

 

تزيين سالاد الويه مناسب کودکان

تزيين سالاد الويه مناسب تولد کودکان

تزيين سالاد الويه مناسب تولد

تزيين هاي زيبا و مختلفي از سالاد الويه مناسب مهماني

 

تزيين سالاد الويه مناسب سالگرد ازدواج

تزيين سالاد الويه


اس ام اس عاشقانه منبع : اس ام اس عاشقانهتزيين سالاد الويه
برچسب ها : سالاد ,تزيين ,الويه ,مهماني ,مختلفي ,زيبا ,سالاد الويه ,الويه مناسب ,تزيين سالاد ,مناسب مهماني ,سالاد الويه مناسب ,الويه مناسب مهماني ,تزيين سال

طرز تهيه شنيسل روسي

:: طرز تهيه شنيسل روسي

آموزش و طرز تهيه شنيسل روسي


( طرز تهيه مرغ )

آموزش و طرز تهيه شنيسل روسي

 

( طرز تهيه مرغ )

مواد لازم :

سينه مرغ متصل به کتف                        2 عدد
پنير پيتزا ورقه اي                                   4 عدد
کره گياهي                                          25 گرم
گشنيز خرد شده                                  2 قاشق غذا خوري
آرد سوخاري                                        به ميزان لازم
آرد زعفراني                                         به ميزان لازم
تخم مرغ                                             2 عدد
خامه                                                  1 قاشق غذا خوري
آبليمو                                                 به ميزان لازم
نمک و فلفل                                         به ميزان لازم

اين غذا با اين مواد اوليه براي 8 نفر مناسب مي باشد

طرز تهيه شنيسل روسي :

مرغ 

سينه مرغ را با آبليمو و نمک آغشته کرده.

 

سپس به دو نيم کرده طوري که بهم وصل باشد و روي آنرا نايلون بکشيد و با استيک کوب آنرا بکوبيد.

 

و روي ميز کار قرار داده و وسط ان 2 پنير ورقه گذاشته و نيمي از کره و گشنيز بريزيد و دوباره به هم وصل کنيد و کمي با استيک کوب بزنيد.

 

آرد سوخاري و آرد زعفراني را به ميزان آرد سوخاري دو برابر آرد زعفراني با هم مخلوط کنيد و مرغ را در آن بغلطانيد .تخم مرغ و خامه و نمک را مخلوط کرده و مرغ را در آن بغلطانيد و مجددا در آرد سوخاري و آرد زعفراني بزنيد و در روغن فراوان سرخ کنيد .ميتوانيد در مرحله دوم از کورن فلکس پودر شده هم استفاده کنيد و با آرد سوخاري مخلوط نماييد .حرارت را کم کنيد تا مغز پخت شود.

 

سپس روي دستمال گذاشته تا روغن آن گرفته شود و براي اطمينان بيشتر از پخت آن کيوسکي آماده را در ماکروفر براي 5 دقيقه حرارت دهيد . شنيسل روسي را با انواع سس مي توان سرو کرد .

 

طرز تهيه مرغ


اس ام اس عاشقانه منبع : اس ام اس عاشقانهطرز تهيه شنيسل روسي
برچسب ها : تهيه ,کنيد ,لازم ,ميزان ,سوخاري ,شنيسل ,ميزان لازم ,شنيسل روسي ,تهيه شنيسل